Årsmöte 30/1 2021

Spillersboda fastighetsägareförening kallar till årsmöte den 30/1 2021 klockan 10.00.

Detta årsmöte gäller verksamhetsåret som sträcker sig från 1 augusti 2019 till 30 juli 2020. Enligt stadgarna skall årsmötet hållas innan utgången av september månad men med anledning av Covid-19 så hålls årsmötet inom sex månader från verksamhetsårets slut.

För att ta del av dagordning och möteshandlingar, vänligen ange lösenordet på nästa sida.

Har du inget lösenord? Maila styrelsen eller gå med i föreningens egen Facebook-grupp.