Så behandlar vi personuppgifter

Spillersboda fastighetsägareförening behandlar medlemmarnas personuppgifter så att vi kan kontakta medlemmarna kring föreningens verksamhet. Vi använder uppgifterna för olika typer av utskick, som kallelser till möten och för utskick av annan medlemsinformation.

Vi spar uppgifterna så länge en person är medlem och därefter raderas dessa.

Vi delar inte medlemmarnas personuppgifter med någon utomstående.

Du som är medlem har många rättigheter, du kan läsa mer om dem hos Datainspektionen.

Den person som inte vill lämna sina personuppgifter kan inte vara medlem i föreningen.

Uppgifter vi samlar in: Namn, adress, fastighetsbeteckning, telefonnummer, mailadress.

Personuppgiftsansvarig är föreningen genom styrelsen.