Isläget

Här publiceras då och då bilder på isläget i Spillersboda.

Alla bilder fotade av Henrik Ismarker. Längre ner finns filmer från 2019 som också visar isläget.

Klicka på bilden/länken för att komma till en 360-bild som det går att zooma och panorera i. Tryck på Shift/Control på Windows och Shift/Command på Mac för att zooma. Dra med musen för att panorera. På mobilen är det bara att använda fingrarna.

26 februari 2021

Spillersboda

12 februari 2021
Västra Stomnarö
Mellersta Stomnarö
Östra Stomnarö
Nordöstra Stomnarö
5 februari 2021
31 januari 2021
24 januari 2021
20 januari 2019
31 mars 2019
29 mars 2019
24 mars 2019
22 februari 2019