Om Spillersboda

Spillersboda är ett genuint skärgårdssamhälle som gått från fiskar- och jordbrukaråldern via pensionats- och ångbåtsepoken till nuvarande samhället med ca 300 fastboende och mängder av sommargäster.

Spillersboda ligger i Frötuna socken, Norrtälje kommun. Avståndet till Norrtälje är ca 15 kilometer.

Största arbetsgivaren är bygghandeln Woody, som är det nuvarande namnet på den gamla sågen. Här finns en lanthandel som är öppen året runt, och en sjömack som även den är öppen året runt.

Läs mer om Spillersboda på Wikipedia