Spillersboda fastighetsägareförening

Välkommen till vår förening!

Spillersboda fastighetsägareförening anordnar ett antal aktiviteter här i Spillersboda:

  • Julgran och julgransplundring vid hamnplan
  • Nyårsfirande med fyrverkeri vid badplatsen
  • Valborgsfirande med brasa och tal
  • Midsommarfirande med dans och lekar

Föreningen ansvarar för underhåll av den gemensamma badplatsen i byn. Tillgång till en ren och välordnad badplats är en stor tillgång för alla boende i Spillersboda.
Vi håller också kontakt med kommunen, Trafikverket, Polisen med flera för att bevaka och påverka tillgänglighet, utveckling och trygghet i Spillersboda.

Så här blir du medlem
För att betala medlemsavgiften, 150 kr per år, gör en inbetalning till Bankgiro eller Swish.

Bankgiro: 5247-9508
Swish: 1234 996 740

Var noga med att uppge namn och adress (dit du vill få våra utskick) vid inbetalningen. Gärna även mailadress.

Om du betalar via internet, ange namn och adress i fältet för ”Faktura eller Referensnummer” eller i fältet för ”Övriga meddelanden”. Saknas plats till detta, ange namn och skicka dina uppgifter till spillersboda.fastighetsagare@gmail.com

Vi välkomnar gamla och nya medlemmar till vår förening!

Så här sprider vi information
Vi har flera olika sätt att nå ut till våra medlemmar. Löpande information, inbjudningar till aktiviteter och liknande anslås alltid på byns anslagstavlor samt postas i Facebook-gruppen Spillersbodas vänner. Kallelse till årsmötet skickas ut per e-post eller per brev till samtliga medlemmar. Här kan du se samtliga anslagstavlor där vi anslår vår information.

Är du medlem men inte får våra e-post-utskick? Uppdatera dina uppgifter via detta formulär!

Så här kontaktar du oss
Det går bra att skicka mail till styrelsen på adressen spillersboda.fastighetsagare@gmail.com.

Vår styrelse (vald på årsmöte 9 september 2018)
Ordförande
Michelle Cardonius
Mandattid 2018‐2019

Ledamot (sekreterare)
Helena Malmsten
Mandattid 2017-2019

Ledamot (kassör)
Jan-Åke Lindström
Mandattid 2017-2019

Ledamot (vice ordförande & medlemsansvarig)
Henrik Ismarker
Mandattid 2017‐2019

Ledamot
Kristina Westerlund
Mandattid 2018‐2020

Suppleant
Stig Lindborg
Mandattid 2017-2019

Suppleant
Mikael Gardell
Mandattid 2017-2019

Suppleant
Anders Lövqvist
Mandattid 2017-2019

Suppleant
Gillis Mattsson
Mandattid 2018-2020

Personuppgifter
Som förening behandlar vi medlemmarnas personuppgifter. Läs mer här.