Spillersboda fastighetsägareförening

Spillersboda fastighetsägareförening

Välkommen till vår förening!

Aktuellt

Årsmöte den 30/1 2021 – läs mer på medlemssidorna!

Om föreningen

Spillersboda fastighetsägareförening anordnar ett antal aktiviteter här i Spillersboda:

  • Julgran och julgransplundring vid hamnplan
  • Nyårsfirande utan fyrverkeri vid badplatsen
  • Valborgsfirande med brasa och tal
  • Midsommarfirande med dans och lekar
  • Ponnyridning vid Håtö gård

OBS!
Under rådande omständigheter så är alla föreningens aktiviteter inställda tills vidare!

Föreningen ansvarar för underhåll av den gemensamma badplatsen i byn. Tillgång till en ren och välordnad badplats är en stor tillgång för alla boende i Spillersboda.
Vi håller också kontakt med kommunen, Trafikverket, Polisen med flera för att bevaka och påverka tillgänglighet, utveckling och trygghet i Spillersboda.

Dags att INTE betala medlemsavgiften

Med anledning av alla inställda aktiviteter under 2020-21 så har styrelsen beslutat att förlänga alla befintliga medlemskap med ett år.
Befintliga medlemmar ska alltså INTE betala någon medlemsavgift för perioden 1 aug 2020 – 31 juli 2021.
Nya medlemmar betalar 200 kr. Avgiften gäller perioden 1 aug 2020 – 31 juli 2021.

Så här blir du medlem

Scanna koden med Swish-appen för enkel betalning!

På årsmötet 2019 beslutades att justera stadgarna så att inte enbart ägare av en fastighet kan vara medlemmar.

”Den som äger, hyr, lånar eller på annat sätt frekvent brukar en fastighet inom föreningens verksamhetsområde kan, efter godkännande av styrelsen, vinna inträde i föreningen. En sådan person kallar vi för fastighetsbrukare.”

För att betala medlemsavgiften, 200 kr per år, gör en inbetalning till Bankgiro eller Swish.

Bankgiro: 5247-9508
Swish: 1234 996 740

Var noga med att uppge namn och adress (dit du vill få våra utskick) vid inbetalningen. Gärna även mailadress.

Om du betalar via internet, ange namn och adress i fältet för ”Faktura eller Referensnummer” eller i fältet för ”Övriga meddelanden”. Saknas plats till detta, ange namn och skicka dina uppgifter till spillersboda.fastighetsagare@gmail.com

Vi välkomnar gamla och nya medlemmar till vår förening!

Så här sprider vi information

Vi har flera olika sätt att nå ut till våra medlemmar. Löpande information, inbjudningar till aktiviteter och liknande anslås alltid på byns anslagstavlor samt postas i Facebook-gruppen Spillersbodas vänner. Kallelse till årsmötet skickas ut per e-post eller per brev till samtliga medlemmar. Här kan du se samtliga anslagstavlor där vi anslår vår information.

Är du medlem men inte får våra e-post-utskick? Uppdatera dina uppgifter via detta formulär!

Stadgar

Logga in på medlemssidan för att läsa stadgarna.

Så här kontaktar du oss

Det går bra att skicka mail till styrelsen via detta formulär.

Vår styrelse

(vald på årsmöte 7 september 2019)

Ordförande
Michelle Cardonius
Mandattid 2019‐2020

Ledamot (sekreterare & medlemsansvarig)
Henrik Ismarker
Mandattid 2019-2021

Ledamot (kassör)
Jan-Åke Lindström
Mandattid 2019-2021

Ledamot (vice ordförande)
Lars Eriksson
Mandattid 2019‐2020

Ledamot
Kristina Westerlund
Mandattid 2018‐2020

Suppleant
Stig Lindborg
Mandattid 2017-2019

Suppleant
Anders Lövqvist
Mandattid 2019-2021

Suppleant
Gillis Mattsson
Mandattid 2018-2020

Suppleant
Maria Lindkvist
Mandattid 2019-2021

Personuppgifter

Som förening behandlar vi medlemmarnas personuppgifter. Läs mer här.