Spillersboda fastighetsägareförening

Välkommen till vår förening!

Spillersboda fastighetsägareförening anordnar ett antal aktiviteter här i Spillersboda:

  • Julgran och julgransplundring vid hamnplan
  • Nyårsfirande med fyrverkeri vid badplatsen
  • Valborgsfirande med brasa och tal
  • Midsommarfirande med dans och lekar

Föreningen ansvarar för underhåll av den gemensamma badplatsen i byn. Tillgång till en ren och välordnad badplats är en stor tillgång för alla boende i Spillersboda.
Vi håller också kontakt med kommunen, Trafikverket, Polisen med flera för att bevaka och påverka tillgänglighet, utveckling och trygghet i Spillersboda.

Så här blir du medlem
För att betala medlemsavgiften, 150 kr per år, gör en inbetalning till Bankgiro eller Swish.

Bankgiro: 5247-9508
Swish: 1234 996 740

Var noga med att uppge namn och adress (dit du vill få våra utskick) vid inbetalningen. Gärna även mailadress.

Om du betalar via internet, ange namn och adress i fältet för ”Faktura eller Referensnummer” eller i fältet för ”Övriga meddelanden”. Saknas plats till detta, ange namn och skicka dina uppgifter till spillersboda.fastighetsagare@gmail.com

Vi välkomnar gamla och nya medlemmar till vår förening!

Så här kontaktar du oss
Det går bra att skicka mail till styrelsen på adressen spillersboda.fastighetsagare@gmail.com.

Vår styrelse
Ordförande
Kristina Westerlund
0733‐83 75 91
Mandattid 2017‐2018

Ledamot (kassör)
Jan-Åke Lindström
Mandattid 2017-2019

Ledamot (sekreterare)
Matti Leino
Mandattid 2016-2018

Ledamot
Henrik Ismarker
Mandattid 2017‐2019

Ledamot
Helena Malmsten
Mandattid 2017-2019

Suppleant
Ulla Birke
Mandattid 2016-2018

Suppleant
Stig Lindborg
Mandattid 2017-2019

Suppleant
Mikael Gardell
Mandattid 2017-2019

Suppleant
Anders Lövqvist
Mandattid 2017-2019